MOMO YOSHINO

Kami #72

88.8×88.8cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO