MOMO YOSHINO

Kami #71

89.3×108.6cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO