MOMO YOSHINO

Kami #70

106.2×88.8cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO