MOMO YOSHINO

Kami #69

88.4×88.2cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO