MOMO YOSHINO

Kami #68

95.9×85.3cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO