MOMO YOSHINO

Kami #73

93.4×87cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO