MOMO YOSHINO

Kami #37 - 1

34.5×24cm

acrylic on panel

2018

© 2022 Momo YOSHINO