MOMO YOSHINO

Kami #45

61×123.5cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO