MOMO YOSHINO

Kami #38 - 2

18.1×44.5cm

acrylic on panel

2018

© 2022 Momo YOSHINO