MOMO YOSHINO

Kami #34 - 2

30.4×28.7cm

acrylic on panel

2019

© 2022 Momo YOSHINO