MOMO YOSHINO

Kami #33 - 3

79.3×72.7cm

acrylic on panel

2019

© 2022 Momo YOSHINO