MOMO YOSHINO

Kami #37 - 2

34.5×24cm

acrylic on panel

2019

© 2022 Momo YOSHINO