MOMO YOSHINO

Kami #30

121×138.5cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO