MOMO YOSHINO

Kami #29 - 3

64.7×60cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO