MOMO YOSHINO

Kami #32

86×121.5cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO