MOMO YOSHINO

Kami #27 - 1

47.4×47.2cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO