MOMO YOSHINO

Kami #26 - 2

45.1×46.1cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO