MOMO YOSHINO

猛虎図 / Fierce Tiger

188.4cm×52cm

acrylic on Kakejiku

2016

© 2022 Momo YOSHINO