MOMO YOSHINO

ami #27 - 2

2017

acrylic on panel

47.4×47.2cm

© 2022 Momo YOSHINO