MOMO YOSHINO

Kami #28 - 1

90.1×88.8cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO