MOMO YOSHINO

Kami #60

182.9×172.7cm

acrylic on panel

2019

© 2022 Momo YOSHINO