MOMO YOSHINO

Kami #59 -mountain-

124.1×223.8cm

acrylic on panel

2019

© 2022 Momo YOSHINO