MOMO YOSHINO

Kami #5

177cm×157cm

acrylic on panel

2015

© 2022 Momo YOSHINO