MOMO YOSHINO

Kami #4

173cm×177cm

acrylic on panel

2015

© 2022 Momo YOSHINO