MOMO YOSHINO

Kami #36

18.1×44.5cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO