MOMO YOSHINO

Kami #35 - 1

30×31.5cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO