MOMO YOSHINO

Kami #2

47.7×73cm

acrylic on panel

2014

© 2022 Momo YOSHINO