MOMO YOSHINO

Kami #1

91×176.7cm

acrylic on panel

2014

© 2022 Momo YOSHINO