MOMO YOSHINO

零 / Zero

120.8×170cm

oil on paper, panel

2012

© 2022 Momo YOSHINO