MOMO YOSHINO

Sukima Around Town (Yulin Community)

acrylic on wall

玉林地区, 成都 / Chengdu

2019

© 2022 Momo YOSHINO