MOMO YOSHINO

しゅ / Shu

30.5×38cm

colored pencil, acrylic on glass, window frame

2012

© 2022 Momo YOSHINO