MOMO YOSHINO

しゅ / Shu

2012

colored pencil, acrylic on glass, window frame

30.5×38cm

© 2022 Momo YOSHINO