MOMO YOSHINO

Kami#40

121.6×95.0cm

acrylic on panel

2018

© 2022 Momo YOSHINO