MOMO YOSHINO

Kami #9

106.9cm×107cm

acrylic on panel

2015

© 2022 Momo YOSHINO