MOMO YOSHINO

Kami #76

90.4×91cm

acrylic on panel

2022

© 2022 Momo YOSHINO