MOMO YOSHINO

Kami #75

90×89.6cm

acrylic on panel

2021

© 2022 Momo YOSHINO