MOMO YOSHINO

Kami #7

162cm×110cm

acrylic on panel

2015

© 2022 Momo YOSHINO