MOMO YOSHINO

Kami #65

60.6×60.7cm

acrylic on panel

2020

© 2022 Momo YOSHINO