MOMO YOSHINO

Kami #33 - 2

79.3×72.7cm

acrylic on panel

2017

© 2022 Momo YOSHINO