MOMO YOSHINO

Kami #11

39cm×18.3cm

acrylic on panel

2015

© 2022 Momo YOSHINO