MOMO YOSHINO

共在 / Co-existence

2012

paint on wall

550×3640cm

墨田区向島 / Mukojima, Sumida-ku

© 2022 Momo YOSHINO